ZAKONSKA REGULATIVA VEZANA ZA GRAĐEVNI OTPAD

1. Opća polazišta 

 

2. Zakonska i podzakonska regulativa 

Važeća zakonska i podzakonska regulativa RH propisuje sustav, uvjete, ciljeve, obveze i postupke za provedbu modela gospodarenja neopasnim građevnim otpadom.