O nama

Tvrtka Reciklator d.o.o. za gospodarenje otpadom upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Suosnivači tvrtke su CEMEX Hrvatska d.d. i Grad Kaštela.

Osnivanjem tvrtke ostvareni su preduvjeti za otvaranje prvog reciklažnog dvorišta za obradu i zbrinjavanje neopasnog građevnog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Cilj osnivanja tvrtke Reciklator d.o.o. i otvaranja reciklažnog dvorišta smanjenje je broja ilegalnih odlagališta građevnog otpada te njegovo pravilno zbrinjavanje sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske i Europskoj legislativi, čime će se izravno doprinijeti smanjenju onečišćenja okoliša i poboljšati kvaliteta života svih stanovnika i posjetitelja Splitsko – dalmatinske županije.

Podatci o tvrtki

Tvrtka (Skraćeno ime): 
RECIKLATOR društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom (RECIKLATOR d.o.o.)
Sjedište i adresa: 
Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac
Osnovna djelatnost: 
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Pravni oblik: 
Društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava: 
Ivan Ivanović, G. Benutić


Matični broj subjekta (MBS): 
060427782
OIB:  
41305050314
Registarski sud: 
Trgovački sud u Splitu

Temeljni kapital društva: 
2.640,00 EUR

Godina osnivanja: 
2021.

Banka:  
OTP banka d.d.
Žiro račun: 
HR9324070001100208269